Ons aanbod

leerplan: zin in leren - zin in leven

zin in leven
zill2
zill1

Via dit leerplan streven wij naar een harmonische wisselwerking tussen persoons-, (binnenste cirkel) en cultuurgebonden leergebieden (buitenste cirkel).

Met onze pedagogische visie, streven we naar een harmonische ontwikkeling van elk kind.
We bieden hiervoor kwaliteitsvol onderwijs aan waarbij de krachtlijnen van de katholieke dialoogschool ons fundament en de leerplandoelen van het nieuwe leerplan ons streefdoel zijn.

Bij het uitstippelen van didactische arrangementen leggen de leerkrachten steeds een focus en stellen ze zich voortdurend de vraag: “Hoe kan ik dit kind, deze groep verder helpen in zijn ontwikkeling?”

Hiervoor worden de ontwikkelstappen van het kind gerespecteerd en wordt er meer aandacht besteed aan de totale persoon.

We werken aan de persoonlijke ontwikkeling om verantwoordelijke, zelfstandige en sociaal-emotionele jongeren in de maatschappij te kunnen sturen.