Wie zijn we

CLB

CLB - Het Kompas

Leen Rousseau

maatschappelijk werker CLB

Onze school werkt samen met het Centrum voor Leerlingen Begeleiding “Het Kompas”. Samen met de school biedt het CLB informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders of de school.

Het CLB is actief op vier domeinen:

  • Het leren en studeren
  • de onderwijsloopbaan en studierichtingen
  • de preventieve gezondheidszorg
  • het psychosociaal functioneren.

Er werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. De begeleiding waarvoor het CLB instaat is gratis, onafhankelijk, aan het beroepsgeheim gebonden, multidisciplinair en vraaggestuurd.

U kan rechtstreeks (of via de school) contact opnemen met het CLB. Meer en gedetailleerde informatie kan u terugvinden in het schoolreglement.