Onze school

onze visie

homepagina

Missie van De Krinkel:

In ons denken en doen zetten we ‘het kind’ op de eerste plaats. We werken ‘handelingsgericht’.

We hopen dat ouders, kinderen en andere schoolbezoekers De Krinkel als ‘een warm nest’ ervaren.

Samen met een gedreven, dynamisch en betrokken team streven we ernaar om uitdagend, kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. Het nieuwe ZILL- leerplan (= Zin in Leren, Zin in Leven) is onze inspiratiebron en leidraad.

We willen elk kind de kans geven om zich te ontwikkelen  op zijn of haar niveau door hen aan te moedigen en onderwijs op maat aan te bieden.

We ondersteunen elk kind en bieden waar nodig extra zorg aan.

De Krinkel wil een betrouwbare, duurzame en innovatieve katholieke dialoogschool zijn.

We staan positief in het leven en wensen een verbindende school te zijn. Daarom beogen we een goede samenwerking tussen alle partijen en een grote betrokkenheid ervan: onze leerlingen, de ouders, het personeel, de lokale gemeenschap, de plaatselijke bedrijven en de middenstand, de verenigingen.

We stellen graag onze infrastructuur ter beschikking van derden (= brede schoolprincipe).

We zijn ook een ‘lerende school’. Na evaluatie en zelfreflectie sturen we waar nodig onze werking bij.

De goede dingen willen we behouden en verder uitbouwen (= borgen).