Wie zijn we

Ouderraad

Enthousiaste ouders met één gemeenschappelijke doelstelling :

HET WELZIJN VAN DE KINDEREN & EEN GEZONDE BELANGSTELLING
VOOR HET SCHOOLLEVEN

We bereiken deze hoofddoelstelling door ?

  • een nauwe samenwerking te stimuleren tussen de ouders, de school, de schoolraad en het schoolbestuur ten voordele van de opvoeding van onze kinderen;

  • het opvoedingsproces proberen te verbeteren in samenwerking met het schoolteam;

  • spreekbuis te zijn van ouders en leerlingen;

  • hun belangen te behartigen in en buiten de school;

  • mee te werken aan allerhande activiteiten en feestelijkheden, ingericht door de school, waarvan de opbrengsten dienen ter ondersteuning van o.a. investeringen, busvervoer;

  • alle mogelijke steun te bieden aan de school.

Voorzitter

Tom Hendrickx
Hendrickxtomwil@hotmail.com